Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Wiesław Banyś

Marszałek 

Województwa Śląskiego