Klasyfikacja Końcowa

1

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

2

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5 - 8

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 

Uniwersytet Rzeszowski

 

Politechnika Rzeszowska

9 - 12

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Politechnika Świętokrzyska w Kilcach

 

Politechnika Opolska

 

Uniwersytet Opolski

13

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

14

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

15

Politechnika Lubelska

16

 Politechnika Krakowska

17

Uniwersytet Śląski w Katowicach

18

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

19 - 21

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

   

Najlepsza zawodniczka

Natalia Sitarz (UJ Kraków)

 

 

Najlepsza strzelczyni

Patrycja Hmirova 10  (AWF Katowice) 

 

 

Najlepsza bramkarka

Karolina Klabis (UJ Kraków)

 

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Mysłowice

Edward Lasok

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Wiesław Banyś

Marszałek

Województwa Śląskiego