Prezydent Miasta Mysłowice

Edward Lasok

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Wiesław Banyś

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szopienice.org

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Lajfy.com

Marszałek 

Województwa Śląskiego

Szopienice.org