Prezydent Miasta Mysłowice

Edward Lasok

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Wiesław Banyś

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Marszałek 

Województwa Śląskiego